परमेश्वरको प्रेम एक भस्म गर्ने आगो जस्तो हो

पोस्ट गरिएका मे 28, 2021 द्वारा Deyan Delchev भित्र Character of God

जब हामी दुष्टहरू अनन्त जीवनको लागि जलाइनेछन् भनेर सिकाउँदछौं भने हामीले यो सिकाइरहेकाछौँ कि उनीहरूसँग अनन्त जीवन छ।

किनकि प्रेम भनेको ईश्वरको मूल तत्व हो, यसको मतलब यो हो कि उहाँका सबै अन्य गुणहरू केवल प्रेमको अभिव्यक्ति, वा त्यो प्रेमको लागि माध्यमहरू हुन्। यसको मतलब यो हो कि परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा प्रेमले उत्प्रेरित हुन्छ। हाम्रो पिताको न्याय त्यस्तो छैन जुन कठोर र दयाबाट वञ्चित छ। त्यो शैतान हो जसले परमेश्वरलाई उहाँसँग दया र न्याय असंगत छ जस्तोगरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। यसको विपरित, परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीहरु समक्ष सँधै प्रेमपूर्वक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रले यो प्रेमलाई आगो झैं प्रतिनिधित्व गर्दछ:

"मलाई तपाईंको हृदयमा एउटा छापजस्‍तै लगाउनुहोस्, तपाईंको पाखुरामा एउटा छापजस्‍तै, किनभने प्रेमचाहिँ मृत्‍युजस्‍तै प्रबल हुन्‍छ, यसको तृष्‍णा चिहानजस्‍तै हठी । त्‍यो कुनै पनि ज्‍वालाभन्‍दा पनि कड़ा दन्‍केको आगोझैँ दन्‍किन्‍छ।"  –श्रेष्‍ठगीत ८: ६–७ (ESV)य पिताको प्रेमले करुणापूर्वक पापको वास्तविक प्रकृति प्रकट गर्दछ - यसको विनाशकारी गुण। यो ज्वाला हो जसले दुष्टलाई सताउनेछ।

आज हामीलाई परमेश्वरको चरित्रको बारेमा यस सत्यको साँघुरो मार्गको अर्को चरणमा हिंड्न आमन्त्रित गरिएको छ, यो देख्न कि हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता दुःखकष्टको स्रोत नभएको, तर उहाँको मायालु उपस्थितिले पापलाई विनाश गर्ने प्रकृतिमा प्रकट गर्दछ, र यो प्रक्रियाले न्यायलाई पूरा गर्दछ।

https://loveofgod-nepal.com/book/view/consuming-fire-nepali