ईश्वरिय ढाँचा

पोस्ट गरिएका मे 19, 2021 द्वारा Adrian Ebens भित्र Divine Pattern

त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले परमेश्वरले नियुक्त गरेका अधिकारीहरू / कर्तव्यहरूबाट भाग्न खोजेका छन, जसरी एक वकिलले यो प्रश्न सोधेर आफुलाई निर्दोष सावित बनाउने कोशिश गर्यो, "मेरो छिमेकी को हो?" त्यसोभए, आज मानिसहरू यस्तो जवाफ दिन्छन्, "मेरो जीवनमा कसको अधिकार छ?" धेरैले दावी गर्दछन् कि बाइबल मात्र उनीहरूको अधिकार हो, तर ती अधिकारहरूले उनीहरूको दावीको निन्दा गर्दछन् । हामीलाई आशिष दिनको लागि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा तीन गुणा अख्तियार राख्नुभएको छ; यसमा धर्मशास्त्र स्पष्ट छ । केवल बाइबल बीज वा "कसको" अधिकार हो, तर हाम्रो सुरक्षा र आशिष्‌को लागि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा "जसद्वारा" वा अख्तियारवालाहरूको पालनपोषण गर्ने तीन गुणा डोरी राख्नुभएको छ। यदि हामीले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्यौं भने हामी परमेश्वरको अख्तियारलाई अस्वीकार गर्दैछौं र एउटा श्राप प्राप्त गर्नेछौं ।

आधिकारिक आंकडाले परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्छ र अनैतिक जीवन बिताउँछ? के म अझै पनि तिनीहरूको अधिकारको अधीनमा छु? " यो प्रश्न हामी अर्कोमा जान्छौं किनकि हामी सबैले कुनै न कुनै समयमा यस प्रश्नको सामना गर्छौं र बाइबलले कसरी जवाफ दिन्छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

https://loveofgod-nepal.com/book/view/divine-pattern-church