Love of God - Nepal
लेखक Adrian Ebens
प्रकाशित जुलाई 12, 2021
लेखिएको जुलाई 11, 2021
52
डाउनलोड्हरु 62

अरु भाषाहरुमा

Afrikaans български език Čeština Nederlands English Français Deutsch bahasa Indonesia 國語 Português

पृथ्वीको प्रभुत्व

प्रकृतिमा मानिस को प्रभाव

पापको श्राप अन्तर्गत सबै प्रकृतिले मान्छेको चरित्र र परमेश्वर विरुद्ध विद्रोहको नतिजालाई देखाउँनु थियो । जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुभयो उहाँले पृथ्वी र सबै जीवित प्राणीहरूमा उसलाई शासन गर्न दिनुभयो । जबसम्म आदम स्वर्गसँग वफादार रहे, तवसम्म सबै प्रकृति उनको अधीनमा थियो । तर जब उनले ईश्वरीय व्यवस्थाको विद्रोह गरे, तब अवर प्राणीहरू उनको शासनको विद्रोह गरे । त्यसकारण परमप्रभुले, आफ्नो महान दयामा, मानिसहरूलाई उहाँको व्यवस्थाको पवित्रता देखाउनुहुन्छ, र यसलाई अलग राख्ने जोखिम देख्न तिनीहरूको यो अलग्गै थोरै भए पनि आफ्नै अनुभव गरे । PP 59, 60

तल्लो प्राणीहरूमध्ये आदम राजाको रूपमा उभिएका थिए र उनी परमेश्वरप्रति वफादार रहुन्जेल सबै प्रकृतिले उनको शासन स्वीकार्यो; तर जब उसले अपराध गर्‍यो, यो प्रभुत्व हरायो । विद्रोहको भावना, जसमा उसले आफैंले प्रवेशद्वार दियो, जुन जनावरको सृष्टिभरि फैलियो । यसैले केवल मानव जीवन मात्र होइन, तर जनावरहरूको प्रकृति, जंगलको रूखहरू, मैदानको घाँस, उसले हावामा फेर्ने सास, सबैले दुष्टको ज्ञानको दुखद पाठ व्यक्त गरे । Ed 26.4