Love of God - Nepal

Unpardonable Sin Explained

पोस्ट गरिएका जुन 11, 2023 द्वारा Lynnford Beachy भित्र Apologetics
अनुवादक् Jeremiah
301 प्राप्त हिट्सहरु

मत्ती १२:३१, ३२
"यसकारण म तिमीहरूसामु भन्दछु, सबै प्रकारका पाप र ईश्वरनिन्दा मानिसहरूसामु क्षमा हुनेछन्: तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको निन्दा मानिसहरूलाई क्षमा दिइनेछैन। र जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही बोल्छ, त्यसलाई क्षमा गरिनेछ: तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्छ, त्यसलाई न यस संसारमा, न त आउने संसारमा क्षमा गरिनेछ।” केही मानिसहरूले यी पदहरूलाई परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केतको रूपमा लिन्छन्। कसै-कसैले हामी परमेश्वर, पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा निन्दा गर्न सक्छौं र क्षमा पाउन सक्छौं भनी सोच्छन्, तर पवित्र आत्मा भनिने तेस्रो व्यक्ति यति धेरै उच्च छ कि यदि मानिसहरूले उहाँको विरुद्धमा निन्दा गरे भने, उनीहरूलाई कहिल्यै क्षमा गर्न सकिँदैन। तैपनि, यस पदमा कति व्यक्तिहरूको उल्लेख गरिएको छ? दुई: पुत्र र पवित्र आत्मा।
कतिपयलाई अचम्म लाग्छ कि यस पाठमा पिताको नाम उल्लेख छैन। यो कुराकानीको अन्य दुई विवरणहरूमा पनि त्यस्तै छ। मार्कुसको विवरण पढ्दा, "साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसहरूका सन्तानहरूका सबै पापहरू क्षमा हुनेछन्, र तिनीहरूले जेसुकै निन्दा गरे पनि निन्दा गरिनेछन्: तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नेले कहिल्यै क्षमा पाउने छैन, तर अनन्त दण्डको खतरामा छ। (मर्कूस ३:२८, २९)। 

लूकाले लेखे, "अनि जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही बोल्छ, त्यसलाई क्षमा गरिनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नेलाई क्षमा हुनेछैन" (लूका १२:१०)। यी कुनै ग्रन्थमा पिताको विशेष उल्लेख छैन। यी सबै विवरणहरू जाँच गरेपछि हामीले उल्लेख गरिएका दुई व्यक्तिहरू मात्र पाउँछौं: पुत्र र पवित्र आत्मा। यहाँ त्रिएकको कुनै संकेत छैन। यद्यपि पिताको नामले विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन, उहाँ पाठबाट हराइरहेको छैन, किनकि येशूले भन्नुभयो, "तर जब सान्त्वनादाता आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताबाट तिमीहरूकहाँ पठाउनेछु, सत्यको आत्मा, जो पिताबाट निस्कन्छ।, उहाँले पनि मेरो गवाही दिनुहुनेछ" (यूहन्ना १५:२६)। पवित्र आत्मा पिताबाट आउनुहुन्छ किनभने यो उहाँको आफ्नै आत्मा हो। पवित्र आत्माको निन्दा गर्नु भनेको "तपाईंको पिताको आत्मा" को निन्दा गर्नु हो (मत्ती १०:२०), किनभने यो उहाँको आफ्नै आत्मा हो। येशूले पवित्र आत्माको विरुद्धमा आकस्मिक शब्द वा कार्यको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हृदयमा यसको उत्प्रेरकको निरन्तर अस्वीकार। पवित्र आत्माको बिरूद्ध निन्दा भनेको जब एक व्यक्तिले जिद्दी भई परमेश्वरको आत्माको कोमल विश्वासलाई यति लामो र निरन्तर बेवास्ता गरेको छ कि परमेश्वरको आत्माले उसकहाँ पुग्न सक्दैन। जब कुनै मानिस पवित्र आत्माको निन्दा गरेको ठाउँमा पुग्छ भने यो होइन कि परमेश्वरले उसलाई त्यागेको हो, तर उसले परमेश्वरको निर्देशन सुन्नदेखि आफ्नो कान बन्द गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनी कहाँ पुग्न जतिसुकै कठिन प्रयास गरे तापनि। अब उसको हृदयमा परमेश्वरको बिन्ती सुन्न सक्दैन।

मोशाको समयको फिरऊन त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको थियो। उसको हृदय यति कठोर भएको थियो कि उसले प्रभुको निर्देशन अनुसार गर्न अस्वीकार गर्यो (प्रस्थान ८:३२)। परमेश्वरले भन्नुभयो, "तिम्रो हृदय कठोर नबनाऊ, उजाड स्थानमा र परीक्षाको दिनमा जस्तो" (भजन ९५:८)। एक पटक मानिसको हृदय परमेश्वरको आत्माले उहाँसँग बोलेको सुन्न विरुद्ध कठोर हुन्छ, उसले यूहन्नाद्वारा भनिएको "मृत्युसम्मको पाप" गरेको हुन्छ। (१ यूहन्ना ५:१६ हेर्नुहोस्।)
बाइबलले भन्छ, "परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई दुःख नदिनुहोस्, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनसम्म छाप लगाइन्छौ" (एफिसी ४:३०)। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई छाप लगाउँदछ, वा हामीलाई त्यो दिनको लागि तयार गर्दछ जब ख्रीष्ट उहाँका मानिसहरूलाई छुटकारा दिन आउनुहुनेछ। 

यदि हामीले निरन्तर रूपमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्ने एक मात्र माध्यमलाई अस्वीकार गर्छौं भने, परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्न सक्ने अरू केही छैन। यसैले पवित्र आत्माको निन्दाको लागि कुनै क्षमा छैन। यो होइन कि परमेश्वर क्षमा गर्न अइच्छुक हुनुहुन्छ, तर यो पाप गर्ने व्यक्ति पश्चात्ताप गर्न र क्षमा पाउन इच्छुक छैन।

https://loveofgod-nepal.com/book/view/answering-objections-NEP