Love of God - Nepal

रचनाका श्रेणीहरु

Character of God

उप-श्रेणीहरु
केहि वा कुनै पनि होईन
पछिल्ला रचनाहरु
परमेश्वरको चरित्रको बारेमा विगत र वर्तमानको बाइबलका शिक्षकहरूबाट व्यक्त्त भएका केहि… 01/24 (गन्ती १६:२८-३४) के परमेश्वरले कोरह, दातान र अबीरामलाई मार्नुभयो? 12/23 (लेवी २५:४४-४६) के परमेश्वरले दासत्वलाई स्विकृति दिनुहुन्छ? 12/23 (प्रस्थान ४:११; यूहन्ना ९:२-४) के परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई aगुङ्गा, बहिरा र अन्धा… 12/23 (जकरिया १४:१२) जकरियाले मानिसहरूको मासु, आँखा र जिब्रोहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई… 12/23 (भजन ७:११) "परमेश्‍वर हरेक दिन दुष्टहरूसित रिसाउनुहुन्छ" भन्‍नुको अर्थ के हो? 12/23 (प्रकाश १२:५; १९:११-१६) यसको अर्थ के हो येशूले फलामको डण्डाले शासन गर्नुहुनेछॽ 07/21 पृथ्वीमा मानिसको प्रभुत्व 07/21 परमेश्वरको प्रेम एक भस्म गर्ने आगो जस्तो हो 05/21 उहाँले तिनीहरूलाई कहिले पनि माथि जानु र लडाई गर्न वा कुनै पनि किसिमको युद्ध भड्काउन… 05/21

Identity

उप-श्रेणीहरु
केहि वा कुनै पनि होईन