Love of God - Nepal

आशिषहरूका फोहोरा

पोस्ट गरिएका फेब्रुवरि 05, 2021 द्वारा Kevin J. Mullins भित्र Special Times
777 प्राप्त हिट्सहरु

द्वारा संयुक्त रुपमा लेखिएको “आशिषहरूका फोहोरा” नामक यस पुस्तकले हामी अध्ययनकर्ताहरूलाई परमेश्वर पिता र पुत्रलाई अझ बुझन्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्नेमा म आशावादी छु । यस अध्यात्मिक पुस्तकले हामीलाई परमेश्वर पिताले पुत्र मार्फत गर्नुभएको प्रेम र आशिषको बारेमा ब्याख्या सहित प्रतिज्ञा गरेको पाईंन्नछ । पिताले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई सम्पूर्ण अख़्तियार प्रदान गर्नुभएको विसयलाई दोए लेखकहरूले प्रस्ट पार्नुभएको छ । परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वर पिताको  वचन हुनुहुन्छ, र उहाको पुत्रत्वको अधिकारको बारेमा यस किताबले हामीलाई राम्रोसँग जानकारी प्रदान गर्दछ । पिताको सम्पूर्ण रचनात्मक शक्ति संसारलाई अस्तित्वमा ल्याउन उहाँको पुत्रलाई अधिकार दिइएको थियो  । यस सृष्टिको प्रत्येक दिन, परमेश्वरको पुत्रले उहाँमा आफ्ना पिताको खुशी महसुस गर्नुभयो । हामीले केवल ख्रीष्टको माध्यमबाट पिताको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्छौं भन्नु नै यस पुस्तकको सार हो । 

https://loveofgod-nepal.com/book/view/fountain-blessing-nepal