Love of God - Nepal
लेखक Adrian Ebens
प्रकाशित फेब्रुवरि 28, 2022
202
डाउनलोड्हरु 139

अरु भाषाहरुमा

Afrikaans български език English Français Deutsch 國語 Română Русский Español Kiswahili

किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो,
त्यो प्रेम यति महान थियो कि हामीलाई बचाउन उहाँले  
आफ्नो सवैभन्दा बहुमूल्य खुशीलाई जोखिममा राख्नुभयो,
आफ्‍नो एकमात्र पुत्रलाई।