Love of God - Nepal
लेखक Adrian Ebens
प्रकाशित फेब्रुवरि 18, 2021
लेखिएको फेब्रुवरि 18, 2021
24
डाउनलोड्हरु 6

अरु भाषाहरुमा

عربى English Deutsch 國語 Português Русский

ख्रीष्टले परमेश्वरको चरित्रलाई उच्च पार्नुभयो, उहाँलाई प्रशंसा र उहाँलाई पृथ्वीमा आफ्नो उद्देश्यको सम्पूर्ण श्रेय परमेश्वरलाइ दिनुभयो - मानिसहरुलाई परमेश्वरको प्रकटीकरणको माध्यमबाट ठ्याक्कै सहि पार्नको लागि । ख्रीष्टमा पिताको कृपा र अतुलनीय पूर्णता मानिसहरूसामु सजिएको थियो । क्रूसमा टाँगिनु भन्दा ठीक अघि उहाले आफ्नो प्रार्थनामा भन्नुभएको छ, "मैले तिम्रो नाम प्रकट गरेको छु ।" “मैले तपाईंको महिमा पृथ्वीमा गरें । जुन काम तपाईंले मलाई सुम्पिनु भएको थियो त्यो मैले पूरा गरें ।” जब उहाँको कामको उद्देश्य प्राप्त भयो, -परमेश्वरको प्रकट संसारमा भयो - परमेश्वरको पुत्रले घोषणा गर्नुभयो कि आफ्नो काम सम्पन्न भयो, र पिताको चरित्र मानिसहरुमा प्रकट भएको थियो ।

{ST January 20, 1890}