Love of God - Nepal
लेखक Adrian Ebens
प्रकाशित नोभेम्बर 04, 2020
पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको नोभेम्बर 04, 2020
डाउनलोड्हरु 250

अरु भाषाहरुमा

ဗမာ Čeština Nederlands English Français Deutsch bahasa Indonesia Русский Español

विनाशक

मिश्रमा पहिलो जन्म भएकोलाई विनाशक गर्ने को थियो ?

प्रस्थान १२:२३ जब परमप्रभु मिश्रमा पहिला जन्मेको छोराहरूलाई मार्न जानुहुनेछ अनि ढोकाका फल्याक अनि खाम्बाहरूमाथि रगत पोतेको देख्नु हुनेछ । तब परमप्रभुले त्यस घरलाई रक्षा गर्नु हुँनेछ । उहाँ ती ढोकाद्वारबाट जाँदा परमप्रभुले विनाशक शक्ति ती घरहरूमा पसेर नाशगर्नबाट रोक्नुहुनेछ ।

धेरैले यो विश्वास गर्छन् कि परमेश्वरले नै उनीहरू सबैलाई मार्नुभयो । यदि परमेश्वरले विध्वंशकारीलाई इस्रायलीहरूको घरहरूमा पस्न दिनुभएन भने, के यसको मतलब उहाँ आफैंलाई रोक्नुहुन्छ ? के यसले अर्थ राख्छ ? यदि ख्रीष्टले मिश्रमा जन्मेको पहिलोलाई नष्ट गर्नुभयो भने, के यसको मतलब के तिनीहरू जो ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएका छन् र जसले आफूहरूमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछन् उनीहरूमा के एक विनाशक हुन्छ ?

“मानिसको पुत्र चाँहि मानिसजातिको जीवन नष्ट गर्न होइन तर  बचाउँन आएको हो ।” लूका ९:५६

यी प्रमाणहरूले यो प्रस्ट पार्दछ कि शैतान विनाशक हो र यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले उसलाई उसको दुष्ट काम गर्नबाट रोक्नुहुन्छ ।

यसैले आर्चफाइन्ड कपडाले आफ्नै विशेषताहरू सहित मानिसजातिको सृष्टिकर्ता र उपकारी हो । क्रूरता शैतानी हो । परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ; र उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै चीजहरू शुद्ध, पवित्र र असल थिए, जबसम्म पहिलो महान विद्रोहीले पाप ल्याएन् । शैतान आफैंमा एक शत्रु हो जसले मानिसलाई पाप गर्न लोभ्याउँछ, र यदि उसले सकेन भने उसलाई नष्ट गर्दछ; र जब उसले आफ्नो शिकार पक्का गर्दछ, तब ऊ उजाड भएकोमा रमाउँछ । यदि अनुमति दिइयो भने उसले सम्पूर्ण मानबजातलाई उसको जालमा पार्नेछ । यदि यो ईश्वरीय शक्तिको हस्तक्षेपको लागि नभएको भए, आदमको एक छोरा वा छोरी कोही पनि भाग्न सक्ने थिएनन् । {GC 534.2}