Love of God - Nepal
लेखक Adrian Ebens
प्रकाशित अक्टोबर 01, 2020
लेखिएको अक्टोबर 01, 2020
पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको अक्टोबर 01, 2020
डाउनलोड्हरु 787

जससँग परमेश्वर पुत्र हुनुहुन्छ उसँग जीवन हुन्छ । किन यस्तो भएको होला? किनकि परमेश्वरको पुत्रमा परमेश्वर पिता प्रति आज्ञाकारीताको शुद्ध हृदय छ । उहाँले सधैं पितालाई खुशी पार्ने कामहरू गर्नुहुन्छ । उहाँसँग पिताको आशिष र गहिरो स्नेह छ । पुत्रको हृदय पूर्ण रूपमा आफ्नो पिताको प्रेममा आधारित छ ।

आफ्ना प्रिय पुत्रको आत्मालाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा बाँड्नु पिताको बुद्धिमत्ता हो; एक असल, कोमल र आज्ञाकारी आत्मा जसले आफ्ना पिताका आज्ञाहरूलाई प्रेम गर्दछ । ख्रीष्ट परमेश्वरको बुद्धि र मायालु सम्बन्धको राज्यको सुरक्षा हुनुहुन्छ ।

यो कोमल आत्मा जीवनको रूखको माध्यमबाट परमेश्वरको सिंहासनबाट बाहिर निस्कन्छ । शैतानले परमेश्वरको पुत्र र उहाँको कोमल आत्मालाई इन्कार गर्यो । शैतानको विद्रोही आत्माले परमेश्वरको पुत्र र उहाँको कोमल आत्मालाई इन्कार गर्यो । यो विद्रोहको भावना शैतानले मानव जातिमा सार्यो । ख्रीष्टको बलिदानमा हामीलाई फेरि यो कोमल आत्मा प्राप्त भयो । यो आत्मा हुनुको रहस्य भनेको पिता र पुत्र को हुन् भनेर चिन्नु हो - यो पिता र उहाँको पुत्रलाई चिन्नु अनन्त जीवन हो, र यो परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट बग्ने जीवित पानीको मूलको लागि पिउँछ ।