Love of God - Nepal

(उत्पत्ति १: २) के बाइबलले "आत्मा" सृष्टिको समयमा उपस्थित थियो भनी देखाउँदैन कि त्यहाँ तीन व्यक्तिहरु सृष्टिमा संलग्न थिए?

पोस्ट गरिएका अगस्त 17, 2021 द्वारा Lynnford Beachy भित्र Divine Pattern
अनुवादक् Jeremiah2
901 प्राप्त हिट्सहरु

(उत्पत्ति १: २) के बाइबलले "आत्मा" सृष्टिको समयमा उपस्थित थियो भनी देखाउँदैन कि त्यहाँ तीन व्यक्तिहरु सृष्टिमा संलग्न थिए?

जुन ३०, २०२१ लिनफोर्ड बीची द्वारा त्रिएक को सवाल मा पोस्ट गरियो    

पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो। (उत्पत्ती १:२)

त्रिएकवादीहरुलाई पुरानो करारमा तेस्रो व्यक्ति खोज्न गाह्रो भएको छ, तेसैले यदि पुरानो नियमको पाठमा तेस्रो व्यक्तिको थोरै सम्भावना छ, तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि कोहि यो त्रिएक साबित गर्न को लागी प्रयास गर्न जाँदै छ। उत्पत्ति १:कुनै अपवाद छैन। यो पदले भन्छ, “पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, र परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो।” (उत्पत्ती १:२)।

यहाँ हामी जान्दछौं कि परमेश्वर को आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। यो पाठ भन्दैन, "पवित्र आत्मा" पानीमाथि परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ कि एक गैर-त्रिएक मान्ने मानसिकता संग यो एकै चीज को मतलब हो यदि यो भयो भने, तर केहि त्रिनिष्ठहरु सोच्छन् कि "तिम्रो पिताको आत्मा" "पवित्र आत्मा" भन्दा फरक छ। पहिले पिताको आफ्नै व्यक्तिगत आत्मा हो भनेर बुझिन्छ,  पछिल्लो कहिलेकाहीं एक अलग अलग व्यक्ति हुन सोचेको छ, कहिलेकाहीँ सोचेको पनि उसको आफ्नै व्यक्तिगत आत्मा छ। तैपनि, उत्पत्ति १:२ ले "परमेश्वरको आत्मा" लाई उल्लेख गर्दछ जस्तो कि यो एक अलग व्यक्तिको सट्टा परमेश्वरको आफ्नै आत्मा हो।

तैपनि, पवित्र आत्मालाई एक अलग व्यक्ति साबित गर्ने यस पद को सम्भावना को लागी कफिन मा कील जब तपाइँ भजन ३३:६,९ पढ्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ, "प्रभुको वचन द्वारा स्वर्ग बनाइयो; र उहाँको मुखको सास [रुच - आत्मा] द्वारा ती सबै थोक। ... किनकि उहाँ बोल्नुभयो, र यो सकियो; उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, र यो छिटो खडा भयो "(भजन ३३:६,९)। हिब्रू शब्द रुच, जुन यस पदमा "सास" अनुवाद गरिएको थियो, उही हिब्रू शब्द हो जुन "आत्मा" लाई उत्पत्ति १: २ मा अनुवाद गरिएको थियो। यहाँ हामी पाउँछौं कि "प्रभुको वचन" "उहाँको मुखको आत्मा" को पर्यायवाची प्रयोग गरिन्छ। यो स्पष्ट रूपले परमेश्वर को शाब्दिक शब्द को बारे मा बोल्दै छ कि स्वर्ग को रचना गरीयो। येशूले भन्नुभयो, "म तिमीलाई बोल्ने शब्दहरु, तिनीहरू आत्मा हुन्, र उनीहरु जीवन हुन् "(यूहन्ना ६:६३)। भजन ३३: मा परमेश्वरको वचनलाई "उहाँको मुखको आत्मा" भनिन्छ। उत्पत्ति १:२ मा यो भन्छ "परमेश्वर को आत्मा" पानीमाथि भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो र अर्को शब्दहरु छन्: "र परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यहाँ उज्यालो होस्: र त्यहाँ उज्यालो भयो" (उत्पत्ति १:३)। सन्दर्भ स्पष्ट छ कि परमेश्वरले पृथ्वी बनाउदै हुनुन्थ्यो र यो यस सन्दर्भमा हो कि परमेश्वर को आत्मा पानी माथि परिभ्रमण गरिरहेको थियो। यस पाठ मा परमेश्वर को आत्मा भजन ३३:६ मा प्रदर्शन गरीएको उहाँको वचन को सन्दर्भ गर्दै छ, जसले हामीलाई बताउँछ कि यो "उहाँको मुखको आत्मा" थियो।

कृपया मलाई गलत नगर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्मा परमेश्वरको शाब्दिक शब्द भन्दा धेरै नै छ। परमेश्वरको आत्मा उहाँको "आफ्नै" हो (यूहन्ना १७:५), उहाँका वचन मात्र होइन। तैपनि, उत्पत्ति १:२ मा "परमेश्वरको आत्मा" शब्दले परमेश्वरको वचनलाई बुझाउँछ जुन संसारको निर्माणमा सक्रिय थियो।"विश्वासको माध्यमबाट हामी बुझ्दछौं कि संसारहरु परमेश्वरको वचन द्वारा बनाईएको हो" (हिब्रू ११: ३)।

English: https://lastmessageofmercy.com/article/view/genesis-12-doesnt-the-bible-say-the-spirit-was-present-at-the-time