Love of God - Nepal
लेखकहरु Deyan DelchevAdrian Ebens
प्रकाशित जुलाई 27, 2021
लेखिएको जुलाई 26, 2021
44
डाउनलोड्हरु 507

अरु भाषाहरुमा

български език Čeština English Français Deutsch 國語 Polski Русский Español Kiswahili Zulu

सदोम गमोराको विलाप

सदोम र गमोराको विनाश भनेको बाइबलले प्रयोग गर्ने मूल बाइबल कथाहरू मध्ये एक हो जसले निरन्तर उहाँलाई स्वीकार्न अस्वीकार गर्नेहरूलाई परमेश्वरले कसरी नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर देखाउछ । स्वर्गबाट ​​आएको आगोले परमेश्वर आफैले बुझ्नुहुन्छ कि ती दु: खी पापीहरूको जीवनको अन्त्य गर्न आगोको क्रोध पोखाउनुहुन्छ जो आफैंमा बोझ थियो र संसारमा एक दुष्टको प्रभावको कारण थियो ।

तर सदोमको सम्बन्धमा प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख भएका शब्दहरूको अर्थ के हो?

प्रकाश ११:८ ती दुई साक्षीहरुको शरीर महान् नगरको गल्लीमा हुनेछ। यो नगरको नाउँ सोदोम अनि मिस्त्रदेश हो। नगरका यी नाउँहरुमा विशेष अर्थ छ। यो त्यही नगर हो जहाँ प्रभुलाई मारिएको थियो ।

सदोममा कसरी ख्रीष्टलाई क्रूसमा टाँगियो? के सदोमका दुष्ट मानिसहरु सदोममा नष्ट भएनन् र ? के यो सम्भव छ कि हामीमध्ये धेरैजना सोच्दछौं कि ख्रीष्टलाई परमेश्वरले कुटपिट गर्नुभयो र सदोमको पापमा पीडित हुनुभयो जब उहाँ नै त्यहाँ आध्यात्मिक रूपमा क्रूसमा टाँगिनु भयो?

"र उनीहरू जसले उहाँलाई छेड्का थिए ।" यी शब्दहरू केवल ती व्यक्तिहरूमा मात्र लागू हुन्छन् जसले ख्रीष्टलाई कलवरीको क्रूसमा झुण्ड्याउँदा छेडेका थिए, तर उनीहरूलाई भने जसले झूट बोल्ने र गलत काम गरेर उहाँलाई छेडेका थिए । दैनिक उहाँ क्रूसको यातना भोग्नुहुन्छ । उहाँलाई अनादर गरेर, र उहाँको इच्छा पालना गर्न अस्वीकार गरेर दैनिक पुरुष र महिलाहरूले उहाँलाई अनादर गर्छन । {ST, January 28, 1903 par. 8}

यो कथा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले सदोमलाई अनन्त आगोको बदलाको सामना गर्नु परेको १००० बर्ष पछि के हुनेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । (यहूदा १:७) ।