Love of God - Nepal
लेखक Kevin J. Mullins
प्रकाशित मे 17, 2021
डाउनलोड्हरु 85

अरु भाषाहरुमा

Afrikaans Nederlands English bahasa Indonesia 國語 Português

कनान विजय

हामी कसरी राष्ट्रहरूको थोक वधमा मेलमिलाप गर्छौं इजरायलले तरवारले ख्रीष्टको वचनको विरुद्धमा?

मत्ती २६:५२ तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो तरवार म्‍यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारैले नष्‍ट हुनेछन्‌।

पुरुष, महिला र बच्चाहरू मात्र होइन:

व्यवस्था २:३४ त्‍यस बेला हामीले उनका सबै सहरहरू लियौं, अनि स्‍त्रीहरू र बालबच्‍चाहरूलाई समेत मानिसहरू बसेको प्रत्‍येक सहरलाई पूर्ण रूपले नाश पार्‍यौं। हामीले कसैलाई पनि छोड़ेनौं।

के इस्राएलीहरू परमेश्वरको चरित्रको साथमा थिए? उनीहरूलाई मार्न उहाँ मरूभूमिमा बाहिर ल्याउनुभएको छ भनेर उनीहरू किन डराउँथे? के यो गहिरो अन्धकारले अब्राहामलाई पनी आफ्नो भतिजा र परिवारलाई बचाउनको लागि तरवार लिनेसँग कुनै सम्बन्ध राख्यो?

के लेवी र शिमियोनले शेकेमीहरूको हत्या गरेपछि इस्राएलले आफ्नो शत्रुहरूलाई पूर्णतया नाश गर्ने भाकलमा कुनै प्रभाव पारे?

के तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ? यदि तपाईंले ख्रीष्टलाई आउन सक्नुहुन्न जस्तो उहाँ आफुले कष्टमा याकूबलाई गर्नुभयो र शत्रु मानीनुभयो? केवल परमेश्वरको दयामा भर पर्दै याकूबले परमेश्वरको साँचो इजरायलको रूपमा पराजित गरे।