Love of God - Nepal

उहाँले तिनीहरूलाई कहिले पनि माथि जानु र लडाई गर्न वा कुनै पनि किसिमको युद्ध भड्काउन भनेका छैनन्।

पोस्ट गरिएका मे 19, 2021 द्वारा Adrian Ebens भित्र Character of God
862 प्राप्त हिट्सहरु

स्वर्गबाट तल आउने यो परीक्षाहरूले अन्तको सन्देश प्रतिनिधित्व गर्दछ परमेश्वरको अन्तिम दिनका मानिसहरू मार्फत संसारलाई। पृथ्वीलाई उहाँको “महिमाले” उज्यालो बनाउनुपर्छ। यो महिमा केवल स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताबाट आउँदछ। यो ईश्वरको महिमा (चरित्र) हो जसले सारा संसारलाई ज्योति दिनेछ जसरी उसका मानिसहरूले यो अन्तिम सन्देश घोषणा गर्छन् ईश्वरको साँचो चरित्रको प्रेमको कारणले अन्धकारमा डराएको संसारप्रति कृपाको। धेरैले उनको चरित्रको गलत अर्थ लगाइरहेका छन्।

परमेश्वरको नाम (चरित्र) उहाँको "भलाइ," द्वारा प्रकट भएको छ किनकि उहाँ "अनुग्रही," र "दया" को पूर्ण हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मोशालाई यो प्रकट गर्नुभयो किनकि उसले परमेश्वरको "महिमा" हेर्न अनुरोध गरेको थियो। यसप्रकार परमेश्वरको महिमा उहाँको पवित्र गुणहरूको प्रकाश हो। इस्रायलको परिवारले अनुभव गर्न र संसारमा प्रकट गर्न असफल भयो।  यो सैतान हो जसले मानवतालाई जुनसुकै उमेर वा उमेरको दया बिना नै वध गर्न प्रेरणा दिन्छ। यस सत्यतालाई प्रकट गर्नको लागि ठूलो परीक्षा भनेको बाइबललाई विश्वासपूर्वक कसरी पढ्ने भनेर जान्नु हो। यदि हामी गम्भीर छौं भने, कहिलेकाँही हाम्रो मुक्तिदाताले हाम्रो शत्रुले हामीलाई हानी गर्न खोजेको महसुस गर्दछ, तर यदि हामीले परमेश्‍वरको कृपालाई चिनेका छौं भने, हामी आशीर्वाद प्राप्त नगरुन्जेल हामीले धैर्य धारण गर्नेछौं। मेरो परमेश्वरको चरित्रको सही अर्थ बुझ्न नसक्दा सत्यलाई चिन्न कहिल्यै प्रयास नगर्नेहरूलाई शैतानले विजयी तुल्याउन सक्छ भन्ने मेरो गहिरो विश्वास हो। हामीले हाम्रो पिताको चरित्रको सत्यता थाहा पाउनुपर्दछ। यो अत्यन्त जरुरी काम हो यदि हामी समयको अन्त्यमा लाट्टर वर्षाको मुहरमा बन्दछौं। यो शैतानको पहिलो काम परमेश्वरको चरित्र को गलत काम गर्ने थियो, यसैले संसारलाई अन्तिम सन्देश उहाँको प्रेम को चरित्र को एक प्रकाश हुनेछ।

प्रस्थान ३३:१८-१९ तिनले (मोसा) भने, “अब मलाई तपाईंको महिमा देखाउनुहोस्‌।” (१९)उहाँले (परमेश्वरले) भन्‍नुभयो, “म तेरै सामुन्‍ने मेरो सारा श्रेष्‍ठता देखाउनेछु, र तेरै सामुन्‍नेपरमप्रभुनाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्‍छु त्‍यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु। जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्‍छु, त्‍यसलाई म कृपा देखाउनेछु।” 

प्रस्थान २३:२७-३० “म आफ्‍नो आतङ्क तिमीहरूका अगिअगि फैलाउनेछु, र तिमीहरू जुन जातिकहाँ जानेछौ उनीहरू सबैमा म गोलमाल ल्‍याउनेछु। म तिमीहरूका सबै शत्रुहरूलाई तिमीहरूको सामुन्‍नेबाट भगाउनेछु। (२८)म तिमीहरूका अगिअगि अरिङ्गाल पठाउनेछु, र त्‍यसले हिव्‍वी, कनानी र हित्तीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट धपाउनेछ। (२९)तर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट एकै वर्षमा धपाउनेछैनँ, नत्रता देश उजाड़ भएर जानेछ, र जङ्गलका जन्‍तुहरू तिमीहरूका लागि संख्‍यामा धेरै हुनेछन्‌। (३०)तिमीहरू बढ़ेर त्‍यो देश आफ्‍नो अधिकारमा नपारुञ्‍जेल अलि-अलि गरेर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट धपाउनेछु।”

कनानको भूमि इस्राएलले कब्जा गर्ने सम्बन्धमा, परमप्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो:

तरवारको प्रयोगको बारेमा यहाँ कुनै उल्लेख छैन। इस्राएलले मिश्र छोडेका थिए र एक तरवारको प्रयोग बिना नै मिश्रीहरूले पराजित गरेको देखे। उहाँले तिनिहरुलाई भन्नुभयो,  म तिमीहरूका अगिअगि अरिङ्गाल पठाउनेछु, जसले हिव्वीलाई निकाल्नेछ, कनानी र हित्ती मानिसहरू तपाईं समक्ष आएका थिए। ” उहाँले तिनीहरूलाई कहिले पनि माथि जानु र लडाई गर्न वा कुनै पनि किसिमको युद्ध भड्काउन भनेका छैनन्। 

https://loveofgod-nepal.com/book/view/Canaan-Conquest-Nep