Love of God - Nepal
लेखक Lynnford Beachy
प्रकाशित अक्टोबर 08, 2021
114
डाउनलोड्हरु 48

अरु भाषाहरुमा

български език English

के परमेश्वर एक व्यक्ति हुनुहुन्छ? उहाँ एक चीज हो वा एक समिति? परमेश्वर को हुनुहुन्छ? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको जवाफ दिन जरुरी छ र जो कोहि परमेश्वरलाई बुझ्छन् र चिन्छन सजिलैसँग उत्तर दिनु पर्दछ। यो परमेश्वरको बारेमा आधारभूत ज्ञान हो। अचम्मको कुरा यो छ कि, धेरै ईसाईहरु यी प्रश्नहरु द्वारा अन्योल छन् किनभने उनीहरुलाई सिकाइएको छ कि परमेश्वर एक भूत, रहस्यमय वाष्प हो कि सबै प्रकृतिमा व्याप्त छ।

...

अन्तिम भोज पछि, आफ्नो पितासँगको अन्तिम प्रार्थनामा, येशूले भन्नुभयो, "अब अनन्‍त जीवन यही हो, कि तिनीहरूले तपाईं, एकमात्र सत्‍य परमेश्‍वरलाई चिनून्, र तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्‍टलाई चिनून्‌।" (यूहन्ना १७: ३)। येशूले प्रकट गर्नुभयो कि अनन्त जीवन एक मात्र साँचो परमेश्वर र येशू ख्रीष्ट उहाँको पुत्रलाई चिन्नुमा निर्भर गर्दछ।