Love of God - Nepal

पुस्तकहरु

क्रुसलाई भेट्टाउनु र क्रुसलाई जाँचेर हेर्नु

क्रुसको आवश्यकता किन र कसलाई थियो ?

के हाम्रो मुक्तिको निम्ति क्रुस जरुरी थियो ?

के आफ्नो पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरको क्रोध शान्त भयो ?

परमेश्वरको न्यायिक व्यवस्था भनेको के हो र के यो हाम्रो न्यायिक व्यवस्थाभन्दा फरक छ ?

किन येशुले खाँबोमा झुण्डेको काँसाको सर्पसंग आफैलाई तुलना गर्नुभयो ?

इस्राएली पवित्रस्थानले हामीलाई क्रुसको बारेमा के भन्दछ ?

 

पहिचानको युद्ध

पहिचानको युद्धहरु स्वयं खोजको यात्रा हो । यो एक शुद्ध सम्बन्धमा तपाईको मूल्य सिक्नको लागि एक निमन्त्रणा हो ।


हाम्रो जीवन निरन्तर सन्देशहरुको ड्रोनबाट आर्कमण हुँदछ जसले हामीलाई बताउँदछ कि सफलता भनेको मात्र हामी आफैलाई र संसारलाई प्रमाणित गर्दा आउँछ कि हामीसँग यसको लागि के चहिन्छ हामीसँग त्यो सही सामग्री छ । यो यस्तो प्रणाली हो जसले हामीलाई तब मात्र मूल्यवान र महत्वपूर्ण महसुस गर्न सिकाउँछ जब हामी एक खास स्तर प्राप्त गछौं र प्रदर्शन गछौं । यस प्रणालीको नतिजाहरु छन् र प्रमाण राम्रो छैन । लाखौं निराशा भएका छन् र एक दिनमा सयौँ मानिसहरु आशारहित भई आफ्नो जीवनको अन्त गरिरहेकाछन् । 


हामी तपाईलाई हामी भएको युद्धको वास्तविक प्रकृति सिक्न आमन्त्रित गर्दछौं – हाम्रो मूल्य र महत्वलाई के ले परिभाषित गर्दछ भन्ने पहिचानको युद्ध । दांव उच्च छ किनकि यो जीवन र मृत्यु हो । यस पुस्तकमा मेरो यात्रा र मैले ती मार्गहरुमा सिकेको सिद्धान्तहरुलाई समावेश गर्दछ । स्वतन्त्रता एउटा सम्बन्धित कुरा हो तर यो पुस्तकले स्वतन्त्रताको लागि मेरो मार्ग दस्तावेज गर्दछ ।

एड्रियन एबेन्स

हाम्रो प्रेमीलो परमेश्वरको कार्यहरु

हाम्रो परमेश्वरमाथिको अरुको चासो नराख्ने, आलोचकरुपी व्यवहार, अरुलाई जबरजस्ती आफ्‌नो नियन्त्रणमा राख्ने, पक्षपाती, रिस गर्नमा छिटो, हिंसात्मक चरित्रले भरिपूर्ण  जस्तो अभियोगहरुलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाईबलबाट अस्विकृत गर्ने काम गरेको छ । यदि सम्पूर्ण बाइबललाई सहि रुपमा बुभियो भने, बाइबलमा उल्लेख गरिएको जस्तै ‘परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ’ (१ यूहन्ना ४ः८) भन्ने कुरा संग मेल खाएको छ भन्ने कुरालाई यस पुस्तकले उजागर गरेको छ ।